e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Korzystanie z aplikacji e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możliwe jest w opcji rozszerzonej. Opcja rozszerzona zawiera dostęp do modułu e-konsultant, dzięki czemu użytkownik aplikacji zyskuje możliwość kompleksowej konsultacji i doradztwa specjalistów współpracujących z naszą firmą w zakresie dotyczącym tematyki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).


INFORMACJE DODATKOWE:
Wariant przewiduje dostęp do wszystkich funkcji systemu włącznie z modułem e-Konsultant, dzięki któremu użytkownik otrzymuje możliwość uzyskania konkretnych informacji na temat wydatkowania środków ZFRON. Wykupując dostęp na 12 miesięcy klient uzyskuje możliwość pięciokrotnej konsultacji z doradcami ZFRON (istnieje możliwość odpłatnego zwiększenia limitu). Użytkownik otrzymuje odpowiedzi tylko na pytania z zakresu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON, IPR, wydatkowanie, ewidencjonowanie, księgowanie itp.). Mając na uwadze prywatność informacji zawartych w pytaniach i odpowiedziach moduł e-konsultant przewiduje wgląd zalogowanego użytkownika w pytania i odpowiedzi zadane wyłącznie przez niego. Użytkownik nie ma możliwości zapoznawania się z pytaniami i odpowiedziami innych użytkowników.


DORADCY OBSŁUGUJĄCY MODUŁ e-KONSULTANT:


Izabela Stepaniak Doradca w OBPON.ORG, konsultant, doradca w OBPON.PL - (prawnik)
zawód wykonywany: doradca
specjalizacja: wydatkowanie ZFRON, konstruowanie IPR, wzory dokumentów: regulamin zfron, wnioski o pomoc indywidualną, pomoc de minimis, korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, orzeczenia o niepełnosprawności - system orzecznictwa, doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, uprawnienia osób niepełnosprawnych.

Prowadzi firmę zajmującą sie doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz otwartego rynku pracy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, przeprowadza audyty wydatkowania pomocy publicznej u przedsiębiorcy, konstruuje Indywidualne Programy Rehabilitacji, doradza dla otwartego rynku pracy jakie korzyści wynikają z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, specjalizacja pomoc publiczna dla Zakładów Pracy Chronionej ze szczególnym uwzględnieniem w wydatkowaniu środków ZFRON w kontekście pomocy de minimis. Na stałe współpracuje z firmą OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, wykładowca na szkoleniach organizowanych przez OBPON, indywidualne doradztwo dla Klientów OBPON. Współautorka książki wydawnictwa OBPON 2008 pt.: "Indywidualne programy rehabilitacji", konsultant w należącym do OBPON serwisie www.vademecumwiedzy.pl.