e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Cennik

e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (produkt dla firm posiadających status zakładu pracy chronionej)

Dzięki tej aplikacji zarządzanie zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej nie będzie stanowiło więcej problemu. Aplikacja m.in. w sposób intuicyjny podpowiada sposoby finansowania wydatków, wspomaga zarządzanie środkami, tworzenie raportów, kontruowanie indywidualnych programów rehabilitacji. Posiada wiele przydatnych funkcji.

Główne możliwości aplikacji

 • Tworzenie szczegółowej ewidencji wpływów / wydatków
 • Definiowanie stałych źródeł / tytułów wpływów
 • Intuicyjny proces tworzenia (dodawania) nowych wydatków
 • Inteligenty moduł finansowania wydatków
 • Generowanie dokumentacji (wniosków) pomocy de minimis na podstawie wprowadzonych danych
 • Automatyczne rozkładanie kwot na subkontach zgodnie z wprowadzonymi parametrami
 • Podgląd na bieżące wykorzystanie środków na poszczególnych kontach
 • Podgląd na aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis
 • Szczegółowe raporty
 • Tworzenie wydruków (raportów) w formacie PDF
 • Automatyczne wysyłanie raportów na wskazane adresy e-mail
 • Moduł e-konsultant pozwalający na uzyskanie fachowej pomocy przy wydatkowaniu środków

Struktura aplikacji i bezpieczeństwo

System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych e-ZFRON jest aplikacją internetową. Wszystkie dane wprowadzone przez użytkownika przechowywane są na serwerze firmy Hyperware sp. j. Komunikacja komputera klienta z serwerem jest szyfrowana 256 bitowym kluczem, na podobnej zasadzie jak komunikacja ze stronami banków internetowych. Nie jest możliwe przechwycenie i rozkodowanie danych przez osoby nieupoważnione.

Dostęp do danych użytkownika możliwy jest z dowolnego komputera z dostępem do Internetu jedynie po prawidłowej weryfikacji - podaniu nazwy użytkownika i hasła udostępnionego jedynie użytkownikowi aplikacji. Jeżeli użytkownik podejrzewa, że nieupoważnione osoby uzyskały dostęp do loginu i hasła, powinien skontaktować się opiekunem swojej firmy w celu wygenerowania nowego hasła. W aplikacji jest możliwość sprawdzenia, kto i kiedy korzystał z aplikacji. Do prawidłowego funkcjonowania aplikacji niezbędna jest przeglądarka obsługująca język JavaScript oraz standardy CSS2 i XHTML. Aby możliwe było łączenie się z serwerem aplikacji wymagamy przeglądarki obsługującej 256 bitowy system szyfrowania danych AES-256. Polecamy używanie przeglądarek internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome w najnowszych wersjach z zainstalowanym wszystkimi poprawkami udostępnionymi przez producentów. Dokumenty do wydruku w aplikacji generowane są w formacie pdf. Do ich odczytania i wydrukowania wymagany jest program Adobe Reader. Aktualną wersję można pobrać ze strony producenta: www.adobe.com.

Moduł e-Konsultant

Za pomocą modułu e-Konsultant klient otrzymuje konkretne, poparte wiedzą oraz doświadczeniem współpracujących z firmą HYPERWARE s.j. specjalistów ds. ZFRON informacje na temat możliwości wydatkowania środków na konkretne, wskazane przez użytkownika cele zgodnie z obowiązującym prawem. Specjalnie zaprojektowany system, pozwala zadawać pytania dotyczące tematyki bezpośrednio z aplikacji e-ZFRON. Konsultanci, za Państwa zgodą, będą mieli dostęp do raportów wygenerowanych w programie i będą mogli udzielić odpowiedzi, uwzględniając sytuację w Waszym przedsiębiostwie. Zadane pytanie można oznaczyć jako zakończone, nie będzie ono wtedy widoczne dla konsultantów.

Zaznaczenie opcji "Wyrażam zgodę na wgląd do moich danych finansowych wprowadzonych w aplikacji e-ZFRON przez konsultantów firmy Hyperware sp. j. w celu udzielenia dokładniejszej odpowiedzi" da konsultantom możliwość dostępu do raportów, które są dostępne dla Państwa w opcji Raporty.

« mniej

Cena: 1400,00 zł + 23% VAT / rok

Przejdź do zamówienia