e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (twórca internetowych portali dla pracodawców osób niepełnosprawnych takich jak: www.obpon.pl czy www.vademecumwiedzy.pl oraz aplikacji internetowych dla pracodawców www.e-sod.pl, www.ewidencjaulg.pl oraz www.e-zfron.pl) przedstawia serwis www.e-zfron.pl.
Serwis przeznaczony jest dla zakładów pracy chronionej - zobowiązanych do tworzenia tzw. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, na mocy USTAWY Z 27 SIERPNIA 1997 r. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. (Dz. U. z 9 października 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz wydatkowania środków ZFRON zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z 19 GRUDNIA 2007 r. W SPRAWIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2007 r.).Serwis przeznaczony jest również dla firm, które utraciły status zakładu pracy chronionej, lecz w dalszym ciągu dysponują środkami ZFRON. Serwis promuje internetową aplikację wspomagającą zarządzanie Zakładowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zakładach Pracy Chronionej o nazwie e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Efektem naszego wysiłku jest internetowy serwis oraz zautomatyzowany system wspomagania rozliczeń środków ZFRON - aplikacja internetowa o nazwie e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiąca w docelowym zamierzeniu realizację kompleksowej obsługi naszych Klientów (pracodawców osób niepełnosprawnych prowadzących zakłady pracy chronionej) w zakresie tematyki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów rehabilitacji. W pracę przy serwisie oraz aplikacji zaangażowani są pracownicy naszej firmy - graficy i programiści, jak również konsultanci, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę. W efekcie, na przestrzeni kilkunastu miesięcy wytężonych prac zespołu naszych pracowników powstało NIESZABLONOWE ROZWIĄZANIE, dzięki któremu - mamy nadzieję - skończą się Państwa trudności z właściwą interpretacją skomplikowanych przepisów prawnych i niepewnością co do prawidłowości wydatkowanych środków na tle aktualnie obowiązujących norm prawnych oraz ewidencją i zarządzaniem środkami ZFRON. Dzięki tej aplikacji zarządzanie zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej nie będzie stanowiło więcej problemu. Aplikacja m.in. w sposób intuicyjny podpowiada sposoby finansowania wydatków zgodnie z obowiązującym prawem, wspomaga zarządzanie środkami, tworzenie raportów, konstruowanie indywidualnych programów rehabilitacji. Posiada wiele przydatnych funkcji. Korzystając z aplikacji zyskacie Państwo większe przekonanie o prawidłowości ewidencji i wydatkowania środków ZFRON.

Funkcjonowanie firm posiadających status zakładu pracy chronionej z punktu widzenia księgowości jest dość zróżnicowaną i skomplikowaną tematyką. Tym co odróżnia ZPChr od zwykłych firm są dodatkowe obowiązki, jakie muszą one spełniać wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych, tj. m.in. prowadzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Stopień skomplikowania zagadnień księgowych w zakładach pracy chronionej sprawia często wiele problemów - dlatego też korzystając z naszego serwisu oraz aplikacji otrzymacie Państwo kompleksową pomoc, zarówno w zakresie przejrzystego i łatwego zarządzania środkami funduszu, jak również opieki konsultacyjno - doradczej zapewnionej przez zespół wykwalifikowanych doradców współpracujących z naszą firmą.

Aplikacja została przygotowana tak, aby w możliwie największym stopniu uprościć pracę osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Funduszu ZFRON w przedsiębiorstwie i zapewnić pełny komfort ich zarządzaniem, ewidencją, kontrolowaniem stanu środków i ich wydatkowania. Automatyczne podpowiadanie możliwych dróg finansowania wydatków, bieżący podgląd na aktualne salda kont oraz limit pomocy de minimis do wykorzystania, wydruki PDF wszystkich raportów, automatyczne przesyłanie raportów dziennych na wskazany adres e-mail to tylko niektóre funkcje systemu znacznie ułatwiające pracę. Jako jedną z najnowszych, a zarazem najciekawszych opcji, które wprowadziliśmy do aplikacji jest możliwość skorzystania z modułu e-Konsultant, za pomocą którego można uzyskać konkretne, poparte wiedzą oraz doświadczeniem współpracujących z nami specjalistów ds. ZFRON informacje na temat możliwości wydatkowania środków na konkretne, wskazane przez użytkownika cele. Wierzymy, że aplikacja przyczyni się w znacznym stopniu do optymalnego wykorzystania środków ZFRON.

Aplikacja e-ZFRON jest cały czas unowocześniana, nasi programiści są również otwarci na wszystkie sugestie użytkowników. Aktualnie opracowujemy specjalny moduł w aplikacji, zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, odnośnie § 4a. mówiącego, iż: warunkiem wykorzystania funduszu rehabilitacji jest dokonywanie wydatków z tego funduszu w sposób celowy i oszczędny z uwzględnieniem optymalnego doboru metod i środków realizacji w stosunku do zakładanych efektów. Funkcjonalność tego modułu będzie polegała na wykorzystaniu metody odwróconej licytacji, generującej wybór najtańszej oferty wg. założonych wcześniej przez użytkownika kryteriów wyboru optymalnej oferty wraz z wygenerowaniem raportu z przeprowadzonej inwestycji lub zakupu z wykorzystaniem środków ZFRON.

Udostępniamy również możliwość darmowego testowania naszej aplikacji, mamy nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu i stanie się przydatnym narzędziem w przedsiębiorstwie. Szczegółowe informacje na temat naszych usług znajdziecie Państwo w pozostałych działach naszego serwisu. Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

Zespół OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz firmy HYPER WARE Sp.J.